Redovisning av pengar

Du är här:
< Tillbaka

När du returrapporterar via hemsidan eller Säljappen så ser du exakt hur mycket av dagens försäljning som skall läggas undan till fakturan. Returrapportera varje helg så kommer det i slutet av månaden en faktura hem till dig på det beloppet du själv har lagt undan.

Vi gör kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av dina tidningsurklipp så att de stämmer med antalet som du har rapporterat in. Du betalar inget för osålda tidningar. Vid sena inbetalningar, stoppas tidningsleveranserna omgående tills betalningar kommit in.

  • Anmäl ditt intresse för att börja sälja tidningar